Priser og betingelser

Priser pr desember 2018:

Pris pr. døgn, 1 katt: 150,- kr 
For 2 katter: 250,- kr
Opphold over 3 uker: 130,- kr, fra første dag

Bestilt plass må betales for selv om kattene hentes før avtalt tid.

Vår kontonr. er: 1503 17 26252

Betaling:
- Forskudd, eller kontant ved levering.
- Kan settes inn på konto.
- Kan betales via nettbank.

Betingelser (les betingelser)
- Eier skal signere på avtalen, og betingelser
- Eier skal oppgi kontakttelefon og alternativ kontaktperson.


Last ned avtalen:
(Avtalen er under utarbeidelse, kontakt oss for å få tilsendt foreløpig avtale)